Giriş Yap

Bimer'e Yazılan Şikayetler Ne Zaman Sonuçlanır?


Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.

Başvurumun sonucu BİMER’den mi ilgili kurumdan mı gelmektedir?
Başvurunuzun cevabı ilgili kurum tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz iletişim bilgileri doğrultusunda tarafınıza gönderilir.

BİMER’den /kurumdan gelen cevabi yazı hangi yolla elime ulaşır?
Başvurunuzun cevabı ilgili kurum tarafından Başvuru formunda vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda e-posta, posta veya telefon yoluyla tarafınıza iletilmektedir.

Başvurumun durumu ile ilgili bilgi alabilir miyim?
Başvurunuzu e-posta adresinize gelen linki tıklayarak ya da internet sitemizdeki “Başvuru Sorgula” bölümünden TC kimlik ve başvuru numaranızla takip edebilirsiniz.

İletişim bilgilerinizi eksiksiz yazmanız halinde sonuçlar mutlaka size ulaştırılır. Başvurunuzun durumu hakkında bilgi almak için bimer başvuru sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

Başvuruma yasal süre içinde cevap verilmediğinde BİMER’in herhangi bir yaptırımı var mıdır?
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.